Yritysjärjestelmä – Naveex Platform

Naveex Yritysjärjestelmä tarjoaa organisaatiolle alustan oman liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Alusta soveltuu niille yrityksille, jotka haluavat räätälöidä juuri omiin prosesseihinsa mukautuvan järjestelmän. Alustaan on saatavilla useita valmiita moduuleita ja niiden pienillä räätälöinneillä onnistutaan ratkaisemaan useimmat toiminnallisuustarpeet. Ketterän tuotekehityksen ja alustan teknologisen kehittyneisyyden avulla pystymme tarjoamaan räätälöityä yritysjärjestelmäratkaisua niille organisaatioille, joille pelkkä toiminnanohjaus, asiakkuuksienhallinta tai taloushallintojärjestelmä ei riitä.

Naveex Platformissa olennaisena osana on asiakkaan konsultointi ja liiketoimintatarpeiden tunnistaminen. Parhaiden käytäntöjen avulla asiakasta voidaan auttaa toteuttamaan tarvittava toimintamallien kehitys ja lopuksi räätälöidään juuri asiakkaan tarpeisiin sopiva yritysjärjestelmä.